Nyheter Världen Sverige

Gotlandsgarnison med tajt schema

Stridsfordon 90 tillhör de militära fordon som placeras på Gotland. Här syns fordonet vid en övning i Stockholm. Arkivbild.
Stridsfordon 90 tillhör de militära fordon som placeras på Gotland. Här syns fordonet vid en övning i Stockholm. Arkivbild.

Snart ska Försvarsmakten vara tillbaka permanent på strategiskt viktiga Gotland.Mycket ska på plats på kort tid, men prognosen är att det går.

– Vi kommer att klara det här, säger Urban Karlström, generaldirektör för Fortifikationsverket som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

Hösten 2017 ska verksamheten vara i gång i den nya garnisonen vid Tofta söder om Visby. Projektet presenterades på en pressträff på fredagen. Tidsramen är enligt Klarström "väldigt tajt".

Regeringen ska först besluta om investeringen på 780 miljoner kronor, bygglov ska sökas och få godkänt, byggnader upprättas, med mera.

– Det är ett utmanande projekt. Det är första gången på decennier som det byggs en ny garnison, säger Karlström.

Anläggningen ska vara funktionell, modern, ta hänsyn till miljön och drivas med solel.

Att det är så bråttom beror på politikerna. Garnisonen på Gotland, med ett stridsvagnskompani och ett mekaniserat kompani, är prioriterad i den försvarsöverenskommelse som regeringspartierna och Allianspartierna (förutom L) ingick för ett år sedan.

– Det går enligt plan, säger Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer.

Myndigheten ska också hinna utbilda soldaterna. Det mekaniserade kompaniet med 168 anställda och 15 fordon stationeras permanent, medan stridsvagnskompaniet får tio fordon och 120 anställda som är där tidvis.