Nyheter Sverige Sverige-topp

Grönt för vargjakt i två av fem län

Vargjakten kan börja som planerat på lördag i Dalarna och Gävleborg, sedan besluten om inhibition hävts av kammarrätten i Sundsvall. Arkivbild.
Vargjakten kan börja som planerat på lördag i Dalarna och Gävleborg, sedan besluten om inhibition hävts av kammarrätten i Sundsvall. Arkivbild.

De rättsliga turerna om vargjakten med start på lördag går vidare. Kammarrätten i Sundsvall har gett klartecken för jakt i Dalarna och Gävleborg, men i de tre övriga länen gäller ännu det stopp som förvaltningsrätterna beslutat om.

Tanken med den beslutsprocess om vargjakt som gällt var att länsstyrelserna och Naturvårdsverket ska ta beslut som inte får överklagas till domstol. Men detta underkändes strax före jul av Högsta förvaltningsdomstolen, med hänvisning till EU-rätten. Beslut om jakt på hotade arter, som vargen i Sverige, måste kunna prövas i domstol.

Nu pågår de rättsliga turerna för fullt. Naturvårdsverkets beslut om licensjakt i fem län överklagades i samtliga fall till respektive förvaltningsrätt. Alla dessa beslöt med tillfälliga avgöranden att jaktbesluten skulle inhiberas – alltså stopp för jakt tills slutligt beslut fattats.

"Påverkar inte"

Men besluten om inhibition överklagades i sin tur, och på tisdagen beslöt kammarrätten i Sundsvall att upphäva inhibitionen i Dalarna och Gävleborgs län.

– Om du skjuter fyra eller sex eller åtta vargar mer eller mindre, det påverkar inte vargens population i Sverige, säger Anders Lind, kammarrättsråd i Sundsvall.

Jägareförbundet gläds förstås åt det snabba beskedet.

– Det visar att kammarrätten förstått problematiken, och att man måste ta beslut i tid så att det finns en möjlighet att genomföra det som riksdagen och Naturvårdsverket beslutat om, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Kalldusch för vargvänner

För jaktens motståndare var kammarrättens besked en kalldusch.

– Lika lättad som jag var över förvaltningsrätternas beslut, lika bekymrad är jag nu, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Hon pekar på risken att domstolarna till slut finner att jakten inte borde ha ägt rum – men då är vargarna redan skjutna.