Teknik Nyheter Sverige

Gratis cellprov lockade inte fler

Obehag inför gynbesöket kan få kvinnor att välja bort cellprovskontrollen. Påminnelser och samtal har visat sig bra för att öka deltagandet. Arkivbild.
Obehag inför gynbesöket kan få kvinnor att välja bort cellprovskontrollen. Påminnelser och samtal har visat sig bra för att öka deltagandet. Arkivbild.

Effekten uteblev när kvinnor i en studie erbjöds gratis gynekologisk cellprovskontroll. Det var inte fler som kom för att avgiften slopades.

Studien gjordes i Angered, Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg. I en slumpmässigt framtagen gratisgrupp på drygt 1 500 kvinnor kom 37 procent till kontroll, jämfört med 39 av de betalande. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

– Vi hade väntat oss att fler skulle komma, och vi valde att lägga studien i områden som har lägre deltagande för att få större effekt, säger Emilia Alfonzo, gynekolog på Sahlgrenska och en av forskare bakom studien.

För att tidigt upptäcka livmoderhalscancer kallas alla kvinnor till regelbundna kontroller, från 23 års ålder. Vissa landsting tar ingen avgift, på andra håll är den 300 kronor. I Västra Götaland handlar det om en hundralapp.

– En ganska låg avgift, men vi vill inte att budskapet blir att man kan höja för då kanske ännu färre skulle komma, säger Emilia Alfonzo.

Förbokade tider som är lätta att boka om, årliga påminnelser och telefonkontakt med kvinnor som uteblir har visat sig höja deltagandet.

– Organisatoriska faktorer är viktigare än avgiften, och att man kanske kan ta ett prov hemma om man inte har möjlighet att komma eller är rädd för en gynkontroll, säger Emilia Alfonzo.