Utbildning Nyheter Sverige

Grundskola och lärare sätts på prov

Antalet elever i grundskolan ökar och är nu uppe i drygt 985 000, enligt siffror från Skolverket. Arkivbild.
Antalet elever i grundskolan ökar och är nu uppe i drygt 985 000, enligt siffror från Skolverket. Arkivbild.

Större barnkullar och många nyanlända. Grundskolan växer så det knakar, visar ny statistik.– Det här sätter oss verkligen på prov, säger Roy Melchert vid Sveriges Kommuner och Landsting.

På fem år har antalet elever i grundskolan ökat med 100 000, varav en tredjedel detta läsår, visar nya siffror från Skolverket.

Noteringen på totalt 985 000 elever bygger dock på elevantalet vid ett givet datum i höstas, och är redan gammal. Många asylsökande och flyktingar har tillkommit, i alla årskurser samtidigt.

Många nya skolor

– På en hel del håll måste man bygga nya skolor, konstaterar Roy Melchert, som jobbar med skolfrågor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Organisationen efterlyser en jämnare fördelning av asylsökande och flyktingar i landet, och vill samtidigt öka möjligheterna till flexibla lösningar som fjärrundervisning och halva skoldagar för asylsökande elever.

– Att kunna erbjuda skolgång som uppfyller alla krav från början kan vara väldigt svårt, i vissa fall helt omöjligt. Då är det bättre att ha för- och eftermiddagsgrupper och ge dem lite undervisning istället för ingen alls, säger han.

Lärare som trollar

Lärarförbundet håller med SKL om problemen med den ojämna fördelningen, där vissa kommuner knappt berörs medan andra får ta hand om hela den ökade elevtillströmningen.

– Vi har lärare som inte märker så mycket av det, och andra som verkligen försöker trolla med knäna för att kunna erbjuda en så bra och kvalitativ verksamhet som möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

– Utökningen av nya elever ökar verkligen pressen på de politiska beslutsfattarna att komma till rätta med lärarbristen och lärarnas arbetssituation. Det är hög tid att ta i med krafttag och komma tillrätta med den, annars har vi en katastrof, säger hon.