Nyheter Ekonomi Världen

Gruvbolags tillgångar frysta

Det brasilianska gruvbolaget Samarco har ställt in betalningarna, bland annat löner till anställda och räkningar från leverantörer, sedan dess tillgångar har frusits av domstolar efter den förödande dammolyckan i delstaten Minas Gerais den 5 november. Brasilien tänker stämma bolagets två ägare – australiska BHP Biliton och brasilianska Vale – på motsvarande 46,4 miljarder kronor och nu tycks tillgångarna har frusits för att säkra skadestånd.

Cirka 60 miljoner kubikmeter lera och järnslagg svepte med sig en by, dödade minst 13 människor och förorenade en floddal med giftiga tungmetaller och kemikalier. Dricksvattnet för en kvarts miljon människor fick stängas av.

Bolagen uppgav att utsläppen var ofarliga, men experter från FN:s människorättsorgan fastslog att tungmetaller och kemikalier slagit ut floden Rio Doces ekosystem och skadat känsliga områden nedströms.