Utbildning Nyheter Sverige

Gymnasiekedja riskerar vite

Thorengruppen AB riskerar vite på totalt 2,7 miljoner kronor om de allvarliga bristerna vid företagets gymnasieskolor inte rättas till. Det är Skolinspektionen som hotar med vite, efter att företagets samtliga 21 gymnasieskolor fått kritik.

Enligt Skolinspektionen får eleverna inte den utbildning och det stöd de har rätt till. Flertalet av skolorna har också brister i elevhälsovården och biblioteken.

Viteshoten gäller dels bristerna i Thorengruppens verksamhet centralt, dels den senast granskade skolan: Yrkesgymnasiet Huddinge, där endast var fjärde elev når godkända betyg i alla ämnen.