Teknik Nyheter Sverige

Här är listan för en "lyckad död"

Att vara smärtfri och känna att man har hunnit slutföra saker, som att ta farväl, är exempel på saker som rankas som viktigt bland döende och deras anhöriga, visar forskning. Arkivbild.
Att vara smärtfri och känna att man har hunnit slutföra saker, som att ta farväl, är exempel på saker som rankas som viktigt bland döende och deras anhöriga, visar forskning. Arkivbild.

Att ha gjort allt man velat, att familjen finns närvarande eller att man slipper ha ont.Vad är det egentligen som krävs för att vi ska känna oss nöjda, när vi somnar in för sista gången? Forskare har nu listat de viktigaste faktorerna för en lyckad död.

Det enda vi säkert vet är att vi en gång ska dö, brukar det sägas. Frågan är bara hur sista delen av vägen dit blir så lyckad som möjligt.

Amerikanska forskare ville titta närmare på det och gick därför igenom 32 tidigare studier på området. Innehållet i dessa kokades ner till elva områden som kan associeras med, som forskarna kallar det, "en lyckad död".

Planera begravning

För den döende själv verkade ens egna önskemål om dödsprocessen allra viktigast – hur, när och var det sker och att man får möjlighet att planera sin begravning, exempelvis. På andra plats kom möjligheten att dö utan smärta och på tredje plats "känslomässigt välbefinnande".

När man tittade på vad anhöriga och vårdpersonal prioriterade högt, däremot, visade sig en viss skillnad. Hos anhöriga var det till exempel viktigt att den döende hade hunnit slutföra saker i livet, som att kunna ta farväl. Vårdpersonal rankade "värdighet" högt.

Forskarna medger att det finns flera svagheter med studien – det finns ju ingen allmän definition av vad "en bra död" är och i vissa studier framgick inte var de undersökta kom ifrån, hur gamla de var eller hur långt det var mellan intervjun och dödsfallet, vilket forskarna säger kan ha betydelse för resultatet.

Känner kontroll

Detta till trots tycker de att studien sätter fingret på en viktig sak – att faktiskt prata med patienter, och fråga hur de vill ha det.

"Oftast vet patienterna vad de vill eller behöver och det kan innebära en lättnad att prata om det. Det ger dem en känsla av kontroll", säger Emily Meier, psykolog vid universitetet i Kalifornien och studiens huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Yvonne Brandberg, psykolog och professor vid Karolinska institutet som mött många personer i livets slutskede, är dock skeptisk till att det alltid är en bra lösning att prata om döden – många vill inte alls det, säger hon. Speciellt vanligt är det när yngre dör, är Yvonne Brandbergs erfarenhet. Hon tycker i stället att lyhördhet är viktigast, oavsett om det gäller att prata eller inte prata om det som komma skall.

– Närstående och vårdpersonal måste våga prata om det om den sjuke vill det, men ibland är det de som är runtomkring vill att det ska vara så, att man ska acceptera döden och planera och så vidare, säger hon.