Nyheter Sverige Sverige-topp

Här bor Sveriges sjukaste kvinnor

Frösön, Östersund i Jämtland – Sveriges sjukaste län för kvinnor. 
Frösön, Östersund i Jämtland – Sveriges sjukaste län för kvinnor. 

Kvinnor i södra och mellersta delarna av Norrlands inland är oftare sjukskrivna än kvinnor i andra delar av landet. Ojämlik vård är en av orsakerna.

Sedan början av 1980-talet har kvinnor varit överrepresenterade i sjuktalen. Undersökningar visar också att de regionala skillnaderna i sjuktalen är stora.

Kvinnor i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län har flest sjukdagar i landet, enligt färska siffror från Försäkringskassan. I Östergötland, Stockholm och Skåne är kvinnors sjukpenningtal lägst. I Jämtland är kvinnor i genomsnitt sjukskrivna en vecka mer per år än kvinnor i Östergötland. Psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest.

Olika vård i olika regioner

– Vi vet att kvinnor inom kontaktyrken som skola, vård och omsorg är mer sjukskrivna än andra. De yrkesgrupperna märks mer där det finns ont om andra arbetsgivare, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Men bakgrunden till skillnaderna är mer komplex än så. Både Försäkringskassan och regeringen planerar för djupare analyser av sjuktalen.

– Tidigare undersökningar har pekat på att de regionala skillnaderna beror på sådant som den lokala arbetsmarknaden, om arbetslösheten är hög, och att det är stora skillnader i hur läkare bedömer olika sjukdomstillstånd och behovet av sjukskrivning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Hon hoppas att trenden med ökande sjukskrivningar ska vända, bland annat med hjälp av tydligare och bättre beslutsunderlag som läkare kan bygga sina bedömningar på – en åtgärd hon avser införa hösten 2016.

Nya beslutsunderlag

– En del i vårt åtgärdspaket är att analysera regionala skillnader och sjukskrivningspraxis. Det är allvarligt för individen att man utifrån en läkares bedömning kan få väldigt olika behandling, säger hon.

– Vi vet att beslutsstöd har haft en positiv effekt men de har inte uppdaterats och använts i den utsträckning man hade kunnat önska.

Men att sjukpenningtalen har ökat kraftigt sedan 2010 beror inte entydigt på att befolkningen har blivit sjukare.

– En viktig förklaring är att reglerna för förtidspensionering har förändrats och nu kallas sjukersättning vilket vi tror står för hälften av ökningen. Men vi har fortfarande många nya sjukskrivningar, säger Jan Larsson.