Nyheter Sverige

Hård kritik mot läkemedelssystem

Kritiken framförs i samband med en lex Maria-anmälan efter ett dödsfall. En strokepatient blev av misstag utan medicin i nio dagar, drabbades av en ny stroke och dog. Arkivbild.
Kritiken framförs i samband med en lex Maria-anmälan efter ett dödsfall. En strokepatient blev av misstag utan medicin i nio dagar, drabbades av en ny stroke och dog. Arkivbild.

Det läkemedelssystem som används på Hallands sjukhus innebär risk för att det dagligen görs felaktiga ordinationer. Detta enligt sjukhusets egen rapport som skickats till Inspektionen för vård och omsorg i samband med en lex Maria-anmälan efter en strokepatients död. Patienten blev av misstag helt utan medicin i nio dagar. Hon drabbades sedan av en ny stroke och avled, rapporterar P4 Halland.

Enligt sjukhusrapporten är systemet, som kallas NCS, krångligt och oöverskådligt. Trots att det varit i bruk sedan oktober 2013 finns det läkare som har bristande kunskap om hur det ska användas, vilket hotar patientsäkerheten.

Enligt rapporten finns det en uppgivenhet bland personalen, vilket gör att det finns läkare som avstår från att ta del av de utbildningar som anordnas.

Chefläkare Christer Allenmark säger till radion att han inte helt kan ställa sig bakom den beskrivningen, men han anser att systemet behöver göras mer användarvänligt.