Nyheter Sverige

Hård kritik mot Sjöfartsverket

Riksrevisionen riktar kritik mot Sjöfartsverket med anledning av brister i upphandlingar och inköp som myndigheten gjort. Upprinnelsen till granskningen är en helikopteraffär som Sjöfartsverket gjorde 2012. På bilden en av myndighetens gamla räddningshelikoptrar.
Riksrevisionen riktar kritik mot Sjöfartsverket med anledning av brister i upphandlingar och inköp som myndigheten gjort. Upprinnelsen till granskningen är en helikopteraffär som Sjöfartsverket gjorde 2012. På bilden en av myndighetens gamla räddningshelikoptrar.

Sjöfartsverket har kört över riksdagen i sin miljardupphandling av nya räddningshelikoptrar. Nu riktar Riksrevisionen skarp kritik mot myndigheten. Men kritiken avfärdas.

Det var förra året som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade helikopteraffären från 2012. De kunde visa att ett köpekontrakt av sju helikoptrar undertecknades två månader innan riksdagen klubbade igenom statsbudgeten, där Sjöfartsverket fick klartecken att köpa in de nya helikoptrarna. Dessutom hade en handpenning på en kvarts miljard redan betalats ut till bolaget AugustaWestland.

Att på det sättet kringgå riksdagen kan innebära ett brott mot grundlagen, har Karin Åhman, professor i offentlig rätt, sagt till Uppdrag granskning.

Hård kritik

Riksrevisionen riktar hård kritik mot Sjöfartsverkets ledning och styrning – med anledning av flera allvarliga brister.

"Huvudfrågan handlar om att Sjöfartsverket bör få ett större fokus på risker i verksamheten och beakta dessa vid utformning av olika rutiner", skriver Riksrevisionen.

Det finns bland annat felaktigheter i var tredje upphandling och inköp. Men det slutar inte här. Allvarlig kritik riktas mot myndighetens representationstillfällen – 10 av 12 fall visade på felaktigheter. Dessutom har ett tjugotal piloter jobbat 600 timmar övertid mellan januari-oktober förra året.

Slår ifrån sig

Sjöfartsverket slår ifrån sig kritiken om att det ska ha kört över riksdagen:

"Näringsdepartementet var fullt införstådda med att avtal skulle tecknas i oktober 2012".

Däremot delar de Riksrevisionens uppfattning om att myndigheten måste förbättra den interna styrningen och det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption.

Även Riksenheten mot korruption, Konkurrensverket, Konstitutionsutskottet och JO har pågående utredningar mot Sjöfartsverket.