Nyheter Världen

Hårt slag mot nytt migrationsavtal

En grupp pakistanska män laddar sina telefoner i ett tillfälligt läger uppbyggt av volontärer i närheten av byn Moria på den grekiska ön Lesbos.
En grupp pakistanska män laddar sina telefoner i ett tillfälligt läger uppbyggt av volontärer i närheten av byn Moria på den grekiska ön Lesbos.

FN:s flyktingorgan UNHCR vill inte arbeta med mottagningslägren i Grekland för migranter från Turkiet.EU och Turkiets flyktingavtal kan innebära en risk för barnen, anser FN:s barnfond Unicef.

Beskedet från UNHCR är ett bakslag för det kontroversiella avtalet som ingicks i fredags. Bland andra statsminister Stefan Löfven gladde sig då över att UNHCR skulle vara inblandad i processen när avtalet genomförs.

Avtalet trädde i kraft i söndags och innebär att de flesta av de flyktingar och migranter som kommer till de grekiska öarna från Turkiet ska skickas tillbaka. Nu har UNHCR meddelat att man inte vill arbeta med flyktinglägren på ön Lesbos, eftersom flyktingar och migranter kvarhålls där mot sin vilja. UNHCR har tidigare hjälp till med transporter till lägren.

Hålls kvar

Fram till i söndags var migranter som kom till Lesbos fria att lämna mottagningslägret för att med färja ta sig till fastlandet och fortsätta vidare genom Europa. Men efter överenskommelsen mellan EU och Turkiet är tanken att de ska hållas kvar där, eller på något av de fyra andra lägren på öarna Samos, Chios, Leros och Kos, i väntan på en snabbehandlad asylprövning.

UNHCR menar att det grekiska mottagningssystemet i nuläget varken har förutsättningar att utreda asylansökningarna eller inhysa flyktingarna under rätt förhållanden.

"Viss trygghet"

– Att UNHCR är med i processen och har ett vakande öga är en viss trygghet, sade statsminister Stefan Löfven när han på tisdagen informerade riksdagen om EU:s och Turkiets avtal.

Löfven ville dock efteråt inte kommentera UNHCR:s besked, eftersom han inte kände till det.

– Det är helt avgörande att man lyssnar på UNHCR:s kritik. Regeringen har lyft fram flera gånger att arbetet ska ske i samarbete med UNHCR, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Kritik kommer även från Unicef som påpekar att ungefär fyra av tio av migranterna i Grekland är barn. Det innebär cirka 19 000 barn. Barnfonden påpekar att ensamkommande barn ska identifieras korrekt och tas om hand, inte skickas till läger där de kvarhålls mot sin vilja.

Särskilda områden som är speciellt utformade för dem och deras mödrar bör också finnas där barnen bor. Vidare måste sjukvård och utbildningsinsatser sättas in för barnen, anser Unicef.

Petros Giannakouris/AP/TT
Flyktingar i kö för att kliva på en buss till lägret i Moria sedan 127 människor har räddats av den grekiska kustbevakningen på tisdagen.