Nyheter Sverige

Hög arbetslöshet bland byggkvinnor

Andelen arbetslösa kvinnor är hög i byggbranschen trots brist på yrkeskunnig personal. Arkivbild.
Andelen arbetslösa kvinnor är hög i byggbranschen trots brist på yrkeskunnig personal. Arkivbild.

Arbetslösheten bland kvinnor i byggbranschen är nästan dubbelt så hög som bland män, trots att byggbranschen har svårt att rekrytera yrkeskunnigt folk, skriver tidningen Byggnadsarbetaren.

Arbetslösheten i Byggnads a-kassa var i november 2015 5,4 procent. Men av de kvinnliga medlemmarna var arbetslösheten 10,4 procent. Andelen kvinnor i branschen är liten, de drygt tio procenten motsvarar drygt 300 personer.

Men i tidningens enkät bland de arbetslösa kvinnorna vittnar flera om att de diskrimineras på grund av kön; kvinnor orkar inte lika mycket som män, det saknas omklädningsrum för tjejer, kvinnor klarar inte jargongen på arbetsplatsen och kvinnor föder barn och vårdar sjuka barn, lyder några av de argument kvinnorna mött när de sökt jobb.