Teknik Nyheter Sverige

Hög barnadödlighet utan barnmorskor

Både mödrar och nyfödda drabbas oftare av dålig hälsa i länder som saknar barnmorskor som etablerad yrkesgrupp. Arkivbild.
Både mödrar och nyfödda drabbas oftare av dålig hälsa i länder som saknar barnmorskor som etablerad yrkesgrupp. Arkivbild.

I länder utan barnmorskor drabbas nyfödda och mödrar oftare av komplikationer. Yrket behöver därför etableras på fler håll i världen, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Sex låglöneländer i Asien har granskats. Alla saknar barnmorskor som etablerad profession. I ett lands som Nepal finns inga utbildade barnmorskor alls.

"Där är det i stället sjuksköterskorna som utför barnmorskans arbete, utan att ha den formella kompetensen", säger Malin Bogren, doktorand, i ett pressmeddelande.

Med Nepal som utgångspunkt har hon utarbetat en strategi för yrkets etablering, något som i dag hindras av politiska intressen och konkurrens mellan yrkesgrupper.

"Förhoppningsvis kan den kunskapen hjälpa till att etablera barnmorskeprofessionen i södra Asien, och därmed förbättra och främja hälsan hos mödrar och nyfödda barn", säger Bogren i pressmeddelandet.