Nyheter Sverige

Hög omsättning på rektorer

En grundskolerektor ansvarar i snitt för 235 elever och 23 lärare, men ansvaret kan vara betydligt större än så. Arkivbild.
En grundskolerektor ansvarar i snitt för 235 elever och 23 lärare, men ansvaret kan vara betydligt större än så. Arkivbild.

Det är hög omsättning på rektorer, både i skolorna och i yrket. Ansvaret som läggs på rektorerna, i antal elever och lärare, varierar också kraftigt.

Mer än var fjärde rektor bytte skola mellan läsåren 2013/14 och 2014/15. Dessutom var var femte rektor som tjänstgjorde förra läsåret ny i yrket, enligt en ny rapport från Skolverket.

Myndighetens statistik visar också på högst varierande förutsättningar för rektorerna, mätt i hur många elever och lärare de ansvarar för. Snittet i grundskolan ligger på 235 elever och 23 lärare, men det förekommer att en rektor har ansvar för mer än 1 000 elever och mer än 100 lärare. Som mest hade en grundskolerektor 1 600 elever förra läsåret. Generellt har kommunalt anställda rektorer ett större ansvar än de som tjänstgör på en friskola.

Kravet på rektorer är att de ska ha "pedagogisk insikt", som de fått genom både utbildning och erfarenhet. Det betyder att rektorerna bör ha en lärarexamen, men 14 procent saknar en sådan.

Någon särskilt rektorslegitimation finns inte. Däremot ska alla rektorer som anställts efter mars 2010 gå en särskild befattningsutbildning. Hittills har 30 procent i den gruppen slutfört rektorsprogrammet, medan 44 procent fortfarande utbildar sig.

Vad gäller erfarenhet har rektorerna i snitt elva års erfarenhet som lärare. Hälften har varit rektor i fem år eller mer.