Utbildning Nyheter Sverige Sverige-topp

Höjd fuskberedskap vid högskoleprov

Efter alla fusklarm kring högskoleprovet har provvakterna fått instruktioner om att vara extra vaksamma. Arkivbild.
Efter alla fusklarm kring högskoleprovet har provvakterna fått instruktioner om att vara extra vaksamma. Arkivbild.

Efter höstens högskoleprov underkändes mer än 50 personer på grund av fusk.När det är provdags igen på lördagen har vakterna fått instruktioner om att vara extra uppmärksamma.

– Vi stärker provvakternas roll. De ska vara mer observanta på vad som pågår i lokalerna och påtala när man inte följer de anvisningar som finns, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

Högskoleprovet skrivs på drygt 120 provorter runt om i landet. Till lördagens prov har närmare 88 000 personer anmält sig.

– Vi kommer att vara vaksamma och vara mer förberedda inför eventuellt fusk, säger Jan Lundquist, huvudansvarig för provet vid Lunds universitet.

– Nu vet vi lite mer. Kameralinser sitter i glasögonskalmarna eller det kan vara klockor som filmar.

Däremot har inte provvakterna rätt att visitera människor.

Flera underkända

Vid provet i höstas uppstod misstankar om det fanns de som fuskade genom att smygfilma provet och sedan fått svaren upplästa via hörsnäckor.

En analys av UHR ledde till att 42 personer fick sina provresultat underkända i november eftersom de ska ha använt otillåtna hjälpmedel. Samtliga hade svarat efter ett identiskt mönster.

De erbjöds att skriva om sina prov december. Enligt Tuula Kuosmanen var det bara två som anmälde sig då.

Efter att UHR tipsats om fler misstänkta fuskare underkändes ytterligare nio resultat i februari i år. Även den gången var orsaken att de använt sig av otillåtna hjälpmedel.

Lämna läkarutbildning

Av de nio hade fem kommit in på läkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI). Samtliga fick lämna sin utbildning.

Tre av dem begärde att besluten skulle omprövas, men KI fann ingen anledning att ändra sina beslut.

En förändring som är på gång är att alla provskrivare i framtiden ska försäkra på heder och samvete att de genomför högskoleprovet på ett korrekt sätt. Den som bryter mot en sådan försäkran kan bli polisanmäld.

– Vi hann inte med det till den här provomgången utan det kommer till nästa, säger Tuula Kuosmanen.