Nyheter Sverige

Han ska jobba – hon följer kärleken

Flytten går till annat land, men skälen till att folk lämnar Sverige skiljer sig stort mellan kvinnor och män. Arkivbild.
Flytten går till annat land, men skälen till att folk lämnar Sverige skiljer sig stort mellan kvinnor och män. Arkivbild.

Män som lämnar Sverige gör det för att arbeta, kvinnor är medföljande eller flyttar för att leva med sin partner eller släkt som redan finns i det andra landet.

Det är en av de bilder som framträder i boken Svenska utlandsröster, som baseras på en SOM-undersökning till svenskar utomlands.

Könsskillnaderna beskrivs som slående, likaså den upplevda lyckan hos gruppen utlandssvenskar. 51 procent är mycket nöjda med tillvaron, jämfört med 38 procent i motsvarande grupp på hemmaplan.

Över 50 000 människor väljer varje år att flytta från Sverige. De har överlag högre utbildning och jobbpositioner än jämnåriga i hemlandet.

Undersökningen bygger på svar från 2 668 personer bosatta i 103 länder. Drygt 60 procent av dem kan tänka sig att flytta tillbaka.