Nyheter Världen

HD-dom väcker hopp hos livstidsdömda

USA:s högsta domstol i Washington.
USA:s högsta domstol i Washington.

USA:s högsta domstol förbjöd 2012 domstolarna att döma minderåriga till livstid utan chans till benådning. På måndagen beslutade man att domen kan tillämpas retroaktivt.

Beslutet väcker hopp hos mer än 2 000 livstidsdöma som före 2012 dömdes utan chans till tidigare frigivning, och var minderåriga när domen föll.

HD grundar sin dom på att USA:s författning förbjuder "grymma och ovanliga straff".