Utbildning Nyheter Sverige

Helsingborg riskerar skolvite

Helsingborg och Skolinspektionen har delade meningar om hur undervisningen för elever med extra stort stödbehov får organiseras. Arkivbild.
Helsingborg och Skolinspektionen har delade meningar om hur undervisningen för elever med extra stort stödbehov får organiseras. Arkivbild.

Skolinspektionen hotar Helsingborgs kommun med vite på 1,5 miljoner kronor. Anledningen är att Helsingborg låter elever med särskilt stora behov av stöd gå i kommunens Resursskola.

Enligt Skolinspektionen får undervisningen inte organiseras så. Skollagen säger nämligen att elever kan få stöd i en särskild grupp, men inte i en egen skolenhet. Målet ska alltid vara att eleverna kan återvända till sin ordinarie klass, men i Helsingborg riskerar eleverna att bli kvar i Resursskolan.

Helsingborg gör dock en annan tolkning av lagen, vilket alltså kan kosta den ett vite på 1,5 miljoner kronor.

Även Linköpings kommun har hotats med vite för sin resursskola. Linköping har överklagat Skolinspektionens beslut, men fått avslag i kammarrätten.