homosexuell?

homosexuell?
metro
Nederländska trupper i Afghanistan har bytt namn på sitt fredsbevarande uppdrag Enhörning eftersom enhörningen i anglosaxisk kultur förknippas med homosexualitet.