Teknik Nyheter Sverige

Hot och möjligheter för trollsländan

Den spetsfläckade trollsländan är en art som gynnats av förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag.
Den spetsfläckade trollsländan är en art som gynnats av förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag.

Med håvar i luften har hundratals människor spanat efter trollsländor i Skåne. Nu visar inventeringen att tre nya arter upptäckts. Största överraskningen står dvärgflicksländan för – försvunnen i Skåne sedan 1850.Men orosmoln finns också.

Från början var det bara en handfull personer som arbetade med inventeringen av trollsländor. Men intresset växte snabbt och sedan starten 2009 har över etthundra frivilliga varit ute med håven. Nu har drygt 30 000 rapporter om trollsländorna i Skåne sammanfattats i en bok efter den sex år långa inventeringen.

– Två av de nya arterna har man sett lägga ägg, vilket är ganska häftigt och överraskande, säger projektledaren Linda Birkedal, från Naturskyddsföreningen i Lund, till TT.

Tre nya arter

I dag finns ett 50-tal olika arter trollsländor i Skåne, berättar hon. Tre arter är nya i Skåne, medan vissa har försvunnit från landskapet. Samtidigt som folket bakom inventeringen gläds åt nya arter kantas resultatet av en oro inför framtiden.

– Det finns en mörk sida också, många arter har det väldigt tufft av olika anledningar. Med stigande temperaturer och klimatförändringar finns många värmekrävande trollsländearter även norrut numera. Några sådana har vi därför sett i Skåne, säger Linda Birkedal.

Positivt för vissa

För vissa arter har dock miljöförändringarna varit positiva, med tanke på att vattenkvaliteten i åar och vattendrag förbättrats.

– Vi har sett att det går bra för flera arter som lever i rinnande vattendrag, till exempel den spetsfläckade trollsländan. Kul att den har kommit tillbaka och ökat efter problem med dåligt vatten i vattendrag från 1960-talet och framåt. Men generellt är det en snabbare negativ förändring för trollsländan jämfört med andra insekter.

En mer likartad trollsländefauna är att vänta i framtiden.

– Vissa arter tål människans påverkan och kommer att öka. Men de sällsynta och mer krävande arterna kommer att trängas undan eller försvinna, säger Birkedal.

Peder Winding
Dvärgflicksländan är en glad överraskning för de som inventerat trollsländorna i Skåne.
Magnus Billqvist
Mer än etthundra personer har varit engagerade i inventeringen av trollsländor i Skåne. Arbetet har pågått mellan 2009 och 2014. Insamling av trollsländor
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset