Nyheter Sverige Sverige-topp

Hot och våld ökar i domstolar

Trots höjd säkerhet ökar antalet fall av hot och våld i landets domstolar. Arkivbild.
Trots höjd säkerhet ökar antalet fall av hot och våld i landets domstolar. Arkivbild.

Hot och våld vid rättegångar ökar kraftigt. Sedan 2009 har antalet rapporterade incidenter mer än fördubblats till 373 fall, enligt ny statistik från Domstolsverket, rapporterar SVT Nyheter. Siffran är den högsta som rapporterats.

– Många gånger är det knappt att vittnen vill komma hit. De är jätterädda för repressalier, att de ska råka illa ut för något de bevittnat. Har det hänt en incident i rättssalen är det extra viktigt att vi sitter med för att ge trygghet och ett extra stöd, säger Natalie Hansdotter, vittnesstödsamordnare vid Södertörns tingsrätt till SVT.

Varje år hålls nästan 200 000 förhandlingar i domstolarna, med omkring en halv miljon åhörare. Säkerheten har skärpts med bland annat väktare, larmanordningar och röntgenkameror. Ändå inträffade alltså rekordmånga incidenter i fjol.

– Någon kan bli upprörd under en förhandling och hota någon av parterna i målet. Det kan även bli bråkigt i korridorerna och vid inpasseringen med säkerhetskontrollerna, säger Thomas Östman, säkerhetschef vid Stockholms tingsrätter, till SVT.

Han framhåller ändå att problemet är relativt sett begränsat.

– Tittar vi på hur många förhandlingar det är i domstolarna, så tycker jag att incidenterna ligger på en väldigt låg nivå, säger Östman.