Nyheter Sverige

Hot om vräkning väntar asylsökande

På onsdag ändras lagen om mottagande av asylsökande. Bland annat kommer vuxna asylsökande utan barn som fått utvisnings- eller avvisningsbeslut inte längre ha rätt till ersättning och bostad. Arkivbild.
På onsdag ändras lagen om mottagande av asylsökande. Bland annat kommer vuxna asylsökande utan barn som fått utvisnings- eller avvisningsbeslut inte längre ha rätt till ersättning och bostad. Arkivbild.

Tuffare asylregler börjar nu gälla och tusentals asylsökande kommer att bli av med bidrag och plats på asylboende.Men det tar en tid innan pengarna dras in.

Runt 4 500 asylsökande har fått besked om att de från den 1 juni inte har rätt till dagersättning eller plats på asylboenden. Lagändringen gäller vuxna utan barn som har ett lagakraftvunnet avslagsbeslut. Av dem bor omkring 1 500 på asylboenden.

– Det är inte bara att trycka på en knapp och så slutar pengarna att komma, utan det blir ett enskilt beslut i varje ärende, säger Sverker Spaak, projektledare på Migrationsverket.

Nödventil

Därför kommer lagändringen inte att märkas genast. Flera tusen beslut ska fattas och det kan ta sin tid, men det handlar snarare om dagar än veckor, tror Spaak. I varje enskilt fall måste Migrationsverket bedöma om det är uppenbart oskäligt att dra in biståndet. Undantagsregeln ska gälla om en person fullt ut medverkar till utvisningen, men att den ändå inte går att genomföra.

– Det kommer inte att bli en stor big bang i morgon (onsdag), säger Sverker Spaak.

Migrationsverket räknar med att en del personer kommer att lämna frivilligt, medan andra inte tänker åka. En del kommer att avvika och gå under jorden, en del kommer att hitta annat boende och en del kommer att vägra flytta och bo kvar på asylboendet. Migrationsverket kommer då att begära att Kronofogdemyndigheten avhyser personen, och även polisen kan bli inkopplad.

Frågetecken

Spaak bedömer att kanske 800 av de 1 500 personer som nu måste lämna asylboenden är polisärenden. Det innebär att tvång måste användas för att få dem att lämna landet. Problemet som då uppstår är att länder som Afghanistan, Somalia och Irak inte tar emot personer som utvisas med tvång.

Det finns en hel del frågetecken kring vad som kommer att hända med de personer som vräks från asylboenden, blir av med dagersättningen och inte återvänder till hemlandet.

– Vi vet inte hur kommunerna kommer att reagera när folk ställs på gatan. Men kommunerna kan tillämpa regler om nödbistånd, säger Sverker Spaak.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset