Nyheter Världen Sverige

Hotade asylfamiljer ute i kylan

Sex familjer från Syrien och Irak sitter utanför migrationsverket i Märsta.
Sex familjer från Syrien och Irak sitter utanför migrationsverket i Märsta.

Ett 30-tal asylsökande har känt sig hotade på asylboendet Trängslet i norra Dalarna och tagit sig till Stockholm. Men någon omplacering blir det inte, enligt Migrationsverket.

Någon gång före nyårshelgen fick Refugees Welcome Stockholm via Röda Korset vetskap om flyktinggruppen. Det hjälpande nätverket ordnade med ett akutboende, men på torsdagen begav sig flyktingarna till Migrationsverket i Märsta norr om Stockholm.

Det är ett tillfälligt boende för nyanlända flyktingar och helt fullbelagt. För att klara natten fick verket bland annat lägga ut madrasser på golven.

Ny nödlösning

På fredagen fick verket hjälp av polisen med att avhysa gruppen, som hamnade i snövädret utanför myndighetslokalerna.

– Vi är i en situation där vi tyvärr inte kan erbjuda boende här, säger Therese Lindström, enhetschef på Migrationsverket i Märsta, till TT.

Efter åtskilliga timmar ute i kylan valde två familjer att nappa på verkets erbjudande om busstransport tillbaka till Trängslet.

Tidigt på kvällen ordnade Tina Morad från Refugees Welcome Stockholm med transport till Märsta station där resterande 26 flyktingar kunde värma sig.

– Vi ska hjälpa dem med boenden till måndag genom frivilligorganisationer, säger hon till TT.

Anmält till polis

Enligt henne har de aktuella familjerna från Syrien och Irak fått hot riktade mot sig från andra flyktingar i Trängslet.

– Personalen på asylboendet har fått eskortera de här familjerna till toaletterna och matsalen.

Tina Morad berättar om två polisanmälningar och är upprörd över att verket inte verkar ta hotbilden på allvar och ordnar med omplacering.

– Vi har vidtagit en del åtgärder med anledning att det har varit stökigt i Trängslet. Väktare har varit på plats och några av de extra stökiga personerna är förflyttade, säger Therese Lindström.

Jessica Gow/TT
En grupp flyktingar uppehåller sig utanför migrationsverket i Märsta i hopp om omplacering. Här Afeaa med sitt barn Moael.