Teknik Nyheter Ekonomi Sverige

Husägare vinner mot försäkringsbolag

Villaägare i Svedala fick också rätt nyligen. Det var fel att använda enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet, fastslog Högsta domstolen i en dom före jul. Arkivbild.
Villaägare i Svedala fick också rätt nyligen. Det var fel att använda enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet, fastslog Högsta domstolen i en dom före jul. Arkivbild.

Husägare mötte nederlag i tingsrätten. Men seger i hovrätten.Nu slår Svea hovrätt fast att en mängd husägare har rätt till ersättning från bolaget Bostadsgaranti – för att byta ut en ifrågasatt fasadkonstruktion och åtgärda fukt- och mögelskador.

Tvisten har pågått i flera år. Ägare till 55 hus i Helsingborgsområdet har krävt ersättning genom sina respektive försäkringar för att byta ut enstegstätade fasader – en typ som kan drabbas av fukt- och mögelproblem, skrev tingsrätten i domen. Då var försäkringsbolaget Bostadsgaranti den vinnande parten och en lång rad husägare skulle solidariskt ersätta bolagets rättegångskostnader på knappt 2,5 miljoner kronor.

Vändning för husägare

Men domen från Svea hovrätt är glädjande läsning för husägarna i Helsingborg. En majoritet av husägarna har, enligt domstolen, rätt till ersättning från Bostadsgaranti för att byta ut konstruktionen och för att åtgärda fukt- och mögelskador – upp till det maxbelopp som följer respektive försäkring efter att det gjorts avdrag för självrisk. Ytterligare ett gäng fastighetsägare har rätt att få hälften av motsvarande ersättningsbelopp.

– Det lägre beloppet saknar betydelse som vi ser det. Alla får tillräckligt med pengar för att det ska räcka att byta fasaden och laga de skador som finns, säger advokat Susanne Edensvärd, ombud för husägarna, till TT.

"Tydlig signal"

Vinnande fastighetsägares rättegångskostnader ska helt eller delvis ersättas av Bostadsgaranti, enligt domen. För Susanne Edensvärd är domen en tydlig signal till försäkringsbolagen om att det inte går att neka ersättning för att byta ut enstegstätade fasader.

– Det är något som vissa fortfarande gör, säger hon.

– Man byggde ju med den här fasadkonstruktionen till och med 2008, så det finns ju många husägare i landet som har möjlighet att få ersättning.

TT har sökt försäkringsbolaget Bostadsgaranti, som valt att avvakta med en kommentar tills domen blivit läst.