Nyheter Sverige

Influensan tappar fart

Influensan avtar.
Influensan avtar.

Influensaepidemin har passerat sin topp och är på väg att avta, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Hittills under säsongen har 251 svenskar fått intensivvård på grund av influensa. Av dessa hade en klar majoritet, 232 personer, drabbats av den variant som kallas för svininfluensa. Medianåldern för dem som har intensivvårdats är 57 år.