Teknik Nöje Nyheter

Inga pekpinnar när barn medietränas

Statens medieråd har tagit fram ett pedagogiskt material för samtal med småbarnsföräldrar på barnavårdscentraler.
Statens medieråd har tagit fram ett pedagogiskt material för samtal med småbarnsföräldrar på barnavårdscentraler.

Den tid vi tillbringar framför en skärm ökar för varje år. Framför allt bland de minsta barnen. Nu vill Statens medieråd uppmuntra till diskussion kring deras medievanor.

Ett litet barn som sitter ensam i mörkret framför en surfplatta. En pappa som sitter med ryggen mot sitt barn i sandlådan och fingrar på sin mobil. En hel familj där alla är upptagna med var sin skärm.

Med hjälp av 13 illustrationer vill Statens medieråd göra det lättare för småbarnsfamiljer att diskutera barnens medievanor.

Materialet riktar sig till föräldrar som har barn upp till fem år. Barnen kan tyckas vara små, men i dag har var tredje treåring varit ute på nätet samtidigt som nästan hälften av alla femåringar använder internet flera gånger i veckan.

Inga råd

– Att sitta vid en skärm är inte längre en fritidsaktivitet utan en ofrånkomlig verklighet, och då måste man förhålla sig till denna verklighet, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig på Statens medieråd.

Men den som är ute efter konkreta råd om hur länge ett så pass litet barn bör få titta på en skärm eller vad som är lämpligt att se får ingen vidare hjälp.

– Vi vill inte ge några pekpinnar. Precis som den amerikanska barnläkarföreningen tror vi inte på riktlinjer och förbud, säger Helena Dal.

Pilotprojekt

I stället, berättar hon, är tanken att bilderna ska väcka tankar och vara ett stöd till diskussion.

– Vi har märkt att det finns ett stort behov bland småbarnsföräldrar att prata om barnens medievanor. Det har talats mycket om skärmtid, men den tid som vi accepterar och ser som "normal" ökar för varje år, säger Helena Dal.

Materialet har tagits fram i samarbete med barnavårdscentralerna (BVC) i Stockholms län och kommer att finnas tillgängligt där.

– Det är ett pilotprojekt som till en början enbart görs i Stockholm. Exakt hur materialet kommer att användas är upp till varje BVC, men det finns också att ladda ner från vår hemsida. Man kan tänka sig att en del BVC tar med det i sina föräldragrupper, säger Helena Dal.