Nyheter Sverige

Ingen id-kontroll under sommarveckor

Id-kontroller vid Hyllie station i Malmö. Arkivbild.
Id-kontroller vid Hyllie station i Malmö. Arkivbild.

Id-kontrollerna vid den svensk-danska gränsen slopas i två veckor i sommar. Glappet kommer att uppstå oavsett om regeringen fattar beslut om fortsatta kontroller eller inte, rapporterar SVT Väst.

Anledningen till avbrottet är att beslut om id-kontroller gäller maximalt sex månader i taget. En teknikalitet i beslutsprocessen medför sedan att nytt beslut om kontroller kan träda i kraft först efter 14 dagar.

Under den aktuella perioden kommer gränspolisen att ta över buss- och färjebolagens arbete med att kontrollera id-handlingar. Polisen förbereder sig på att fler migranter tar sig till Sverige under de två veckorna, men det är svårt att bedöma hur stor ökningen blir.

– Der finns så många olika parametrar som påverkar migrationen i Europa, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, till Dagens Nyheter.

Färjorna från Tyskland berörs inte av kontrollglappet eftersom andra regler gäller där.

Läs också