Teknik Nyheter Sverige

Ingen miljövinst med ekogrisar

Är du lönsam lilla vän? Ekologisk grisuppfödning innebär ingen miljövinst, visar forskning.
Är du lönsam lilla vän? Ekologisk grisuppfödning innebär ingen miljövinst, visar forskning.

Ekologiskt framtagna livsmedel är inte nyttigare för oss människor än de som produceras på konventionellt vis. Och ekologisk djurhållning är inte alltid bättre för miljön.

Det slår forskare vid International Centre for Research in Organic Food Systems i Aarhus, Danmark, fast i en ny rapport.

Slutsatsen går, enligt forskarna, stick i stäv med den allmänna uppfattningen att ekologiskt producerad mat är bättre för både hälsan och miljön.

Ekologiskt innebär färre tillsatser, exempelvis besprutningsmedel och antibiotika. Men det går inte att säga att livsmedel som är framtagna med konventionella metoder är mer skadliga för hälsan.

Vad gäller miljöpåverkan går resultaten isär, enligt rapportförfattarna. Ekologisk mjölkproduktion tycks oftast vara bättre för miljön, medan ekologisk uppfödning av grisar inte är det. Det senare resulterar nämligen i större kväveutsläpp än sedvanlig grisuppfödning.