Läsarhörnan Insändare

Insändare: Dagens språkbruk – sjukt dåligt och fett konstigt

"Sjukt gott? Jag skulle tyda det som ­ruttet. Fett kul? Va?", skriver insändarskribenten.

IBL/montage

Snälla hjälp mig! Jag förstår betydelsen av ordet ”sjukt”, men om något sägs vara sjukt bra eller sjukt gott, hur är det då? Sjukt gott? Jag skulle tyda det som ­ruttet. Fett kul? Va? Jag är verk­ligen förvirrad. Vem har startat dessa motsägelser? Hur är det möjligt att ett ord/uttryck anammas så ”sjukt” snabbt av allmän­heten?

Sjukt frisk/fett smal

Vill du nå ut till Metros miljonpublik? Läs här om hur du gör för att skicka in en insändare.

Mer om Insändare