Nyheter Världen Sverige

Inte ny prövning för flyktingvägrare

Efter en segdragen rättsprocess står det klart att Östra Göinge kommun är skyldiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen. Fallet handlar om att Östra Göinge kommun i början av 2014 vägrade att ta emot tre ensamkommande flyktingbarn som anvisades av Malmö stad.

Händelsen anmäldes av Malmö stad till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som slog fast att kommuner måste ta hand om barn som anvisas. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på IVO:s linje och kommunen fick ett vitesföreläggande.

Östra Göinge har begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, men något sådant har inte beviljats, rapporterar Kristianstadsbladet. Därmed står kammarrättens dom fast – som säger att det inte går att avvisa ett ensamkommande flyktingbarn som anvisats, eftersom barnet anses vistas i kommunen.