Teknik Nyheter Sverige

Internetoperatör måste lämna ut användarnas uppgifter – annars kan de få betala miljoner

Bahnhof vägrar lämna ut uppgifter till polisen om misstankarna inte gäller grova brott.
Bahnhof vägrar lämna ut uppgifter till polisen om misstankarna inte gäller grova brott.

Internetoperatören Bahnhof har vid flera tillfällen vägrat att lämna ut abonnemangsuppgifter om sina kunder till polisen, med hänvisning till att de svenska reglerna strider mot EU:s rättighetsstadga, som står över svensk lag.

Nu hotar Post- och telestyrelsen (PTS) med fem miljoner i vite om Bahnhof inte senast den 7 april lämnar ut de uppgifter som polisen har begärt.

Bahnhof hänvisar till ett avgörande i EU-domstolen och vägrar att lämna ut abonnentuppgifter om inte misstankarna gäller grov brottslighet. PTS hänvisar å sin sida till att ett avgörande i förvaltningsrätten och ser ingen anledning att göra en annan bedömning än domstolen.

Den domen är dock överklagad till kammarrätten, som har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Läs också