Nyheter Sverige Sverige-topp

Isolerade utan läkarbedömning

Statens institutionsstyrelse. Arkivbild.
Statens institutionsstyrelse. Arkivbild.

Barn på ungdomshem har isolerats utan att läkarbedömningar har gjorts, trots att lagen kräver att en läkare yttrar sig, visar en granskning av SR Ekot.

I mer än vart tredje fall när barn under 15 år isolerats av Statens institutionsstyrelse står ingenting i dokumentationen om att läkare har kontaktats.

Det finns också exempel på dokumentation där det ser ut som att sjukvården inte har haft några synpunkter, men där inga bedömningar har gjorts.