Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Johansson trygg om flyktinghantering

En oberoende utvärdering ska göras av hur samhället hanterade den kraftiga ökningen av asylsökande till Sverige i höstas, sade migrationsminister Morgan Johansson i KU.
En oberoende utvärdering ska göras av hur samhället hanterade den kraftiga ökningen av asylsökande till Sverige i höstas, sade migrationsminister Morgan Johansson i KU.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) kan inte se att regeringen gjorde några formella eller konstitutionella fel i hanteringen av asylströmmen. En "oberoende" utredare ska ta reda på om några andra fel gjordes.

– Det kan vara så att saker och ting borde ha gjorts annorlunda antingen av myndigheterna eller av regeringen, men med den information vi hade agerade vi när vi inte längre klarade av boendesituationen, säger Morgan Johansson efter att ha frågats ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) om regeringens hantering av flyktingläget i framför allt höstas.

Utredningen aviserades redan före jul och Johansson sade då att den skulle starta under våren. Men han kan inte säga mer konkret när den ska dra i gång. Det blir en typ av utvärdering liknande den som gjordes efter den stora skogsbranden i Västmanland.

Agerade långsamt

Andreas Norlén (M), ordförande i KU, ställde flera frågor om det finns fog för kritik om att regeringen agerade långsamt.

– Varför dröjde det till exempel till den 1 oktober innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick ett samordnande uppdrag? Det hade ju efterlysts från flera myndigheter redan i början av september, säger Norlén.

Han undrar också varför det dröjde till den 24 november innan regeringen lade fram förslag för att minska antalet asylsökande, trots att antalet började öka redan under sommaren.

Johansson hade en lång lista med datum för beslut, åtgärder och presskonferenser som hölls ända från hösten 2014 till julen förra året med sig, för att visa att regeringen hade förberett sig så noga som det gick. Han försvarade sig också med att många länder togs på sängen av den mycket kraftiga ökningen, jämfört med prognoserna, som inleddes under sommaren och stegrades under hösten. Det slutade med snabba och drastiska beslut för att hejda inflödet och Johansson sade i KU att regeringen hamnade i ett etiskt dilemma: regeringen ville ta emot fler, men det fanns inte längre boenden och systemet var pressat.

Klarade det

– Att vi klarade att ta emot 114 000 asylsökande på fyra månader och ge dem mat och tak över huvudet visar ändå att det finns en stark grundstruktur, sade Johansson och talade om duktiga myndigheter och ovärderliga insatser av organisationer och enskilda.

Han säger att regeringen har dragit tre slutsatser av förra årets mottagande. Den första att Sverige klarar av att ta emot 160 000 asylsökande på ett år, att det dock är ohållbart med som när det var som mest 8 000–10 000 i veckan och att regeringen inte kommer att försätta Sverige i en sådan situation igen.

Johansson säger i KU att det även framöver är oerhört svårt att förutse migrationsströmmar, men han tror ändå inte på en ny kraftig ökning.

– Jag skulle inte tro att Italien, Österrike och Tyskland återigen låter människor resa vidare som förra året. De flesta kommer att bli kvar i Italien, och de ska ju registreras där också.