Viralgranskaren

Källkritikens dag: I vilken Metroartikel användes den här bilden?

Ett tipptopp sätt för att bli en bättre Viralgranskare är att kunna ta reda på var en bild kommer ifrån. Kan du med hjälp av internets alla trick hitta vilken Metro-artikel den här bilden är ifrån?

 

Det här bildkollaget föreställer Viralgranskarens redaktör Hugo Ewald. Bilden finns med i en artikel publiceras på Metro.se. Kan du hitta vilken artikel det är?

Tror du att du har ett svar? Klicka här och maila oss!

Behöver du en ledtråd? Klicka på ledtrådsknappen!

Här kan du läsa mer om hur du granskar bilder du hittar på nätet.