Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Könsbyte – ett steg mot zikastopp?

De blodsugande honorna är de som för viruset vidare, därför tror forskare på en metod där man genetiskt går in och ändrar deras kön, som ett sätt att stoppa smittspridningen. Arkivbild
De blodsugande honorna är de som för viruset vidare, därför tror forskare på en metod där man genetiskt går in och ändrar deras kön, som ett sätt att stoppa smittspridningen. Arkivbild

Som vanligt i myggsammanhang är honorna bovarna i dramat när det gäller spridning av zikaviruset. Att kunna byta deras kön kan därför vara ett sätt att hindra smittan enligt forskare – som tror att vägen dit går genom ett vetenskapligt genombrott med svensk koppling.

Det finns en rad frågor som omgärdar zikaviruset och som experter runt om i världen nu försöker hitta svaren på. En är om zika verkligen ligger bakom den stora mängden av fall där barn fötts med missbildningen mikrocefali. Hur man ska hitta sätt att få stopp på, eller åtminstone bromsa, smittspridningen är en annan viktig fråga. Nu lyfter två amerikanska forskare fram en metod de tror kan vara möjlig, skriver The Guardian.

Ändra könet

Enligt dem skulle man kunna försöka ändra myggornas kön, genom att använda sig av metoden Crispr/Cas9, som delvis utvecklats vid Umeå universitet och som av tidskriften Science utnämndes till förra årets största vetenskapliga genombrott. Genom metoden, som ofta liknas vid en "genteknisk kniv", skulle man kanske kunna slå på en särskild gen som gör att kvinnliga embryon utvecklar manliga könsorgan, menar forskarna. Tanken är alltså att den egenskapen nedärvs och får myggorna i en population att dö ut, då det är de blodsugande honorna som sprider smittan.

Men Olle Terenius, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, tycker det hela låter för riskabelt.

– Att ha en sådan här "dödsgen" inkopplad, som man släpper helt fri, det tycker jag är lite läskigt, säger han.

Slår ut art

Problemet är att man inte kan garantera att myggorna inte sprider sig över hela världen. Det skulle kunna leda till att hela arten slås ut, vilket kan få oanade följder.

– Sannolikheten att man kan behålla de genmodifierade myggorna på ett ställe den finns nog i teorin, men inte i verkligheten. Då måste man ställa sig frågan om man kan ta bort den här myggan från ekosystemet.

Olle Terenius tror i stället på möjligheten att använda metoden för att sprida gener som gör att myggorna inte kan bära på vissa virus, utan att de för den sakens skull behöver dö ut.

– Det känns som en säkrare väg att gå om man ska använda sig av Crispr/Cas9, säger han.

Mikrocefali styr

Vilken prioritet försöken att minska spridningen av zika får hänger på om det verkligen är viruset som ligger bakom mikrocefali-fallen, säger Tomas Bergström, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet.

– Det stora diskussionsämnet inom virologi är ju om det orsakar mikrocefali eller inte, och där går åsikterna isär. Om det inte finns ett sådant samband, då är andra virus värre. Men ger det mikrocefali, då får man verkligen vända på varje sten. Det kommer att avgöra insatserna.

Felipe Dana/AP/TT
Misstankar finns att zikaviruset orsakar mikrocefali hos barn, vilket innebär att de föds med onormalt litet huvud. Arkivbild.

Läs också