Teknik Nyheter Världen Sverige

Kamera hittar rätt flyktingålder

Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder, enligt Socialstyrelsen. Arkivbild.
Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder, enligt Socialstyrelsen. Arkivbild.

Redan i början av nästa år kan en ny metod för att bedöma unga asylsökandes ålder vara på plats, tror Socialstyrelsen. Men regeringen har bråttom och vill att det ska gå ännu fortare.

Genom att fotografera knäleden med hjälp av en magnetkamera är risken för att ett barn misstas som vuxen tre procent för pojkar och sju procent för flickor.

Om undersökningen kompletteras med avbildningar av fler tillväxtzoner, exempelvis fotleden, ökar säkerheten ytterligare.

Det visar en genomgång av den vetenskapliga litteraturen som Socialstyrelsen gjort.

Utgångspunkten i arbetet har varit att barn inte ska betraktas som vuxna. Det är alltså bättre om en 19-åring bedöms som ett barn, än att en 17-åring bedöms som vuxen.

Pilotstudie

– Resultaten är så positiva att ett ordnat införande kan övervägas, säger Carl-Erik Flodmark, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Men först måste en pilotstudie genomföras. För att säkerställa metodens tillförlitlighet. Cirka 2 000 ungdomar, vars ålder redan är känd, bör ingå i studien, anser myndigheten.

Socialstyrelsen dömer samtidigt ut de metoder som använts hittills, som röntgen av handled och tänder. Skälen är desamma som barnläkarföreningen tidigare hävdat. De är alldeles för osäkra.

– Nu presenterar man magnetröntgen av knäled som en bättre metod och det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Däremot är det helt nödvändigt med en pilotstudie, säger Anders Hjern, professor vid Karolinska institutet och medlem av Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn.

Trycker på knappen

Enligt Carl-Erik Flodmark kan en studie komma igång relativt snart och vara klar tidigast i början av nästa år. Kostnaden för varje undersökning beräknas till cirka 2 000 kronor.

– Om man jämför med kostnaden för asylprocessen så tror vi att det finns ett intresse. Men vi kan inte trycka på knappen. Någon annan måste ta initiativ till studien, säger han.

Och trycka på knappen är precis vad justitieminister Morgan Johansson (S) tänker göra. Förhoppningen är att studien ska gå ännu snabbare än vad Socialstyrelsen tror är möjligt.

– Jag hoppas kunna förkorta tiden, både vad gäller pilotstudien och utvärderingen. Från regeringens sida är vi angelägna att komma igång i stor skala så snart som möjligt, säger Morgan Johansson.