Nyheter Sverige

Kampanj mot bortgifte på flygplatser

Sommarlovet är en orostid för unga som riskerar att bli bortgifta utomlands. Nu lanseras en kampanj mot bortgifte på bland annat flygplatser. Arkivbild.
Sommarlovet är en orostid för unga som riskerar att bli bortgifta utomlands. Nu lanseras en kampanj mot bortgifte på bland annat flygplatser. Arkivbild.

Sommarlovet är en orostid för unga som riskerar att bli bortgifta utomlands. Nu lanseras en bred informationskampanj, bland annat på landets flygplatser, för att nå barn som är på väg att tvingas att gifta sig.

"Vill alla att du ska gifta dig, utom du?" Det är ord som nu syns på skärmar och affischer på bland annat flygplatser runt om i Sverige. Tanken är att väcka debatt och informera både unga och deras föräldrar om vilka lagar och rättigheter som gäller.

– Det kan vara ett sätt att i sista stund nå barn och unga. Men det är också ett sätt att väcka människor kring att det finns en lag som förbjuder andra att tvinga någon annan att gifta sig, säger Juno Blom, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland som står bakom kampanjen.

Brett paket

Än så länge deltar tre flygplatser i satsningen: Linköping, Västerås och Jönköping. Också på tåg i Mellansverige ska texterna, som är översatta till tio språk, synas inom kort.

Men detta är bara en liten del i ett bredare informationspaket om den förhållandevis nya lagen mot äktenskapstvång som framför allt riktar sig till personer som kommer i kontakt med barn, till exempel skolpersonal, socialsekreterare, sjukvårdspersonal och poliser.

– Syftet är att på olika sätt minimera risken att barn förs ut ur landet mot sin vilja. När barnen väl är på plats i de här länderna, som vi i vissa fall saknar samarbetsavtal med, är det jättesvårt att vidta åtgärder för myndigheter i Sverige, säger Juno Blom.

Det rör sig bland annat om Turkiet, Irak och Somalia.

TT: När det gäller flygplatskampanjen, finns det en reell chans att avbryta när barnet redan befinner sig på flygplatsen?

– Det finns ärenden redan i dag, utan kampanj, där unga tagit hjälp på Arlanda. Kan man rädda en eller två är det oerhört viktigt, säger Juno Blom.

Lite kunskap

Hur stort problemet med att unga tvingas in i äktenskap är finns det lite kunskap om. Sedan den nya lagen infördes i juli 2014 har 67 fall gällande äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa anmälts. Samtidigt har ett hundratal ärenden där det funnits oro eller planer på barn- eller tvångsäktenskap kommit in till den nationella stödtelefonen mot hedersförtryck.