Nyheter Sverige

Katt-hiv ökar i Sverige: "Vi vet inte varför"

På bara några år har antalet bekräftade fall av viruset flerdubblats. Och veterinärerna har ingen förklaring till vad det är som har hänt.

Allt fler katter infekteras av fiv – ett virus som brukar kallas "katternas hiv", uppger Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Symptomen kan vara infektioner i luftvägar och mun eller svårläkta sår.

Det är fortfarande en mycket ovanlig infektion, under många år har antalet konstaterat fiv-positiva katter legat på runt tio om året. Men 2013 visade Jordbruksverkets statistik på 21 fall och förra året var antalet 42, de flesta i Skåne.

– Vi vet inte varför. Det kan bero på att antalet katter ökar, när det är tätare mellan katter kan de lättare smitta varandra, säger Louise Treiberg Berndtsson, veterinär och virolog på SVA till Dagens Nyheter.

Den vanligaste smittvägen är sannolikt via slagsmål och bett, enligt SVA. Infektionen kan pågå under månader eller flera år, en period då katten inte visar några tecken på sjukdom. I slutfasen blir symptomen värre, med infektioner, svårläkta sår och lunginflammation.