Nyheter Världen Sverige

KD vill stärka psykförsvar

Kristdemokraterna vill återinföra Styrelsen för psykologiskt försvar. KD-ledaren Ebba Busch Thor vill öka Sveriges motståndskraft mot propaganda från främst Ryssland.Hon pekar på att det i Ryssland bedrivs ett aktivt arbete för att sprida felaktig information på svenska.

Styrelsen för psykologiskt försvar avskaffades av den förra borgerliga regeringen 2008. I stället tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) över den uppgiften. Busch Thor vill nu ompröva det beslutet.

Den myndighet KD vill återinföra ska både arbeta för att befolkningen och massmedia bättre ska kunna stå emot propaganda från andra makter och bedriva forskning om propaganda.

– I en tid där desinformation och propaganda ökar behöver vi ge frågan större prioritet, säger hon.

– MSB har kompetent personal men de är inte tillräckligt många och inte tillräckligt offensiva.

KD vill också upprätta en myndighet för Sveriges cyberförsvar.