Teknik Nyheter Sverige

Klimatet fick fisködlorna på fall

Det var allt att döma klimatförändringar som tog knäcken på de delfinlika reptiler som levde i haven fram till för 90 miljoner år sedan.
Det var allt att döma klimatförändringar som tog knäcken på de delfinlika reptiler som levde i haven fram till för 90 miljoner år sedan.

De var reptiler som levde i haven och såg ut ungefär som delfiner. Men för en sådär 90 miljoner år sedan försvann ichthyosaurierna, som de kallas. Det vill säga cirka 24 miljoner år innan dinosaurierna dog ut.

Fram till nu har deras plötsliga frånfälle varit en gåta. Forskarna har trott att orsaken var att de blev utkonkurrerade av andra reptilarter samt fiskar i kampen om föda. Men en ny omfattande analys tyder på att orsaken snarare var klimatförändringar. Dessutom, skriver forskarna i Nature Communications, verkar det som om utdöendet skedde i två faser med cirka tio miljoner års mellanrum.