Nyheter Sverige

Klockan klämtar för flodkräftan

Hotad flodkräfta. Arkivbild.
Hotad flodkräfta. Arkivbild.

Den svenska flodkräftan lever på gränsen till utrotning. Huvudskälet är människans olagliga utplantering av signalkräftor med kräftpest, larmar länsstyrelsen i Örebro län.

Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna.

– Det vore en stor förlust om vi skulle förlora vår enda svenska kräftart. Den har ju funnits här sedan istiden och övrigt djurliv i vattendragen har anpassat sig till flodkräftan., säger Cecilia Journath Pettersson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län, till TT.

Flodkräftan är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan. På en del håll är den helt utslagen. Risken finns att den helt försvinner från svenska vatten. Hoten är störst söder om Dalälven.

Flodkräftan har i motsats till signalkräftan ingen motståndskraft mot kräftpest. Arten hotas även av försurning.

TT: Går det att vända utvecklingen?

– Absolut, genom att inte fortsätta att flytta på signalkräftor, som många gör av ren okunskap. Det både dumt och olagligt, svarar Cecilia Journath Pettersson.

Men utfiskning är inte problemet, enligt henne:

– Jag tycker att man kan äta flodkräfta med gott samvete. Det är inte kräftfisket som är det stora hotet utan kräftpesten.