Nyheter Sverige

Kommun kan tvingas ta emot flykting

Kommuner kan snart tvingas ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Bara Sverigedemokraterna är emot.

Lagen börjar gälla i mars. Den ska göra att fler kommuner tar emot flyktingar för bosättning i kommunen. I dag är ansvaret mycket spritt, en rad kommuner tar emot många medan andra knappt tar emot några alls. Bland de som tar emot få märks mest en rad rikare kranskommuner till Stockholm och Malmö, ofta moderatstyrda.

Beslutet är en följd av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och de borgerliga partierna i oktober. I dag väntar tusentals personer som har fått uppehållstillstånd hos Migrationsverket på att tas emot i en kommun, platserna räcker inte till.

Vare sig kommunen eller den enskilde flyktingen ska kunna överklaga ett beslut om placering i en kommun.