Nyheter Världen Sverige

Kommuner missar ung extremism

Stridande från extremiströrelsen Islamiska staten (IS) reser sin flagga vid den syriskt-turkiska gränsen. Arkivbild.
Stridande från extremiströrelsen Islamiska staten (IS) reser sin flagga vid den syriskt-turkiska gränsen. Arkivbild.

En av sex socialtjänster har haft kontakt med barn och unga som misstänks vara inblandade i våldsbejakande extremism eller ligga i riskzonen, rapporterar Svenska Dagbladet som tagit del av en enkätundersökning från Socialstyrelsen.

Av verksamheter i 220 kommuner och stadsdelar svarade 39 att de upplevt problemet, som främst kopplas till religiös extremism.

På 25 ställen handlade det om barn under 18 år. Enligt majoriteten av socialtjänsterna saknas stödinsatser helt, såväl till de unga som till deras familjer.

Undersökningen är en del i ett regeringsuppdrag som presenteras i maj. 69 procent av de tillfrågade socialtjänsterna besvarade enkäten.