Nyheter Sverige

Kommuner vill stoppa ensamkommande

Hultsfreds kommun vill stoppa mottagandet av ensamkommande flyktingbarn eftersom kommunen inte anser sig kunna garantera säkerheten för barnen och för de anställda. Arkivbild.
Hultsfreds kommun vill stoppa mottagandet av ensamkommande flyktingbarn eftersom kommunen inte anser sig kunna garantera säkerheten för barnen och för de anställda. Arkivbild.

Vare sig flyktingbarnens eller personalens säkerhet kan garanteras. Nu vill Hultsfred stoppa mottagandet. Ett trettiotal kommuner vill säga nej till ensamkommande flyktingbarn.

Kommunerna har inte rätt att neka anvisningar av flyktingbarn, framhåller Migrationsverket. När en kommun har fått ett barn anvisat till sig hamnar ansvaret på den kommunen.

– När man säger nej till att ta emot ett barn så blir det en fråga kommunerna emellan och inte med Migrationsverket, säger Sophia Öhvall Lindberg på Migrationsverkets presstjänst.

Tidigare larm

Tidigare har Hultsfreds kommun slagit larm om situationen, men fem till tio barn i veckan anvisas ändå dit.

– Det ena problemet är att vi inte har tillräckligt med boenden. Det andra är att vi inte hinner göra de utredningar och uppföljningar som vi borde göra för att säkerställa att barnet har det bra, säger socialchef Ann-Gret Sillén till svt.se.

Hultsfreds kommun säger att den ansträngda situationen kan medföra allvarliga konsekvenser. Det handlar om både lokalbrist och personalbrist. Men barnen fortsätter anvisas enligt Migrationsverkets fördelningsmodell som bland annat tar hänsyn till kommunens storlek, hur många barn som har tagits emot tidigare, antalet mottagna flyktingar och asylsökande.

Ansträngt i fler kommuner

Även Malmö reagerar på arbetsbelastningen och anmäler nu sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt lex Sarah. Många avsteg från normala rutiner har gjorts. I ett pressmeddelande pekar kommunen på att mer än 700 ensamkommande unga har placerats på boenden utan att först få träffa en socialsekreterare.

Den ansträngda situationen kan medföra allvarliga konsekvenser, skriver kommunen. Det handlar om både lokalbrist och personalbrist.

Enligt lex Sarah ska allvarliga missförhållanden rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).