Nyheter Sverige

Kommunikationsmiss bakom färjekrock

Kommunikationsmiss mellan befälen var en av anledningarna till kollisionen i Göteborgs skärgård. Arkivbild.
Kommunikationsmiss mellan befälen var en av anledningarna till kollisionen i Göteborgs skärgård. Arkivbild.

Ett missförstånd i kommunikationen i kombination med bristfällig planering av fartygens inbördes möte. Det orsakade kollisionen mellan passagerarfärjan Stena Jutlandica och tankfartyget Ternvind i Göteborgs skärgård för ett år sedan.

Det slår Statens haverikommission fast i en rapport. Enligt utredningen medförde missförståndet i radiokommunikationen att fartygens befäl fick olika uppfattningar om hur det nattliga mötet skulle genomföras. Kommissionen noterar bland annat att gällande föreskrifter om att kommunikationen skulle ha skett på engelska inte följdes.

Dessutom påpekar rapporten att bristande utkik på kemtankfartyget och trötthet hos fartygens vakthavande befäl kan ha inverkat. Haverikommissionen tycker också att Sjö- och flygräddningscentralen borde ha klassat händelsen som allvarligare än man gjorde och på eget initiativ inhämtat mer information.

Vid olyckan gick tankfartyget med fören i sidan på passagerarfärjan. Stena Jutlandica fick ett hål i skrovet och tog in vatten. Det kunde trots det ta sig in till hamn för egen maskin. Ingen av de omkring 600 personer som fanns ombord skadades.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset