Nyheter Ekonomi Sverige

Konstsnö hot mot naturvärden

Snökanoner kräver stora mängder vatten för att producera konstsnö och en rad skidorter begär nu tillstånd att få pumpa upp mer vatten ur älvar. Men uttagen kan krocka med naturvärden. Arkivbild.
Snökanoner kräver stora mängder vatten för att producera konstsnö och en rad skidorter begär nu tillstånd att få pumpa upp mer vatten ur älvar. Men uttagen kan krocka med naturvärden. Arkivbild.

Flera skidorter i Sverige vill producera mer konstnö, och har begärt tillstånd att få pumpa upp mer vatten ur älvar. Men uttagen kan krocka med naturvärden.

Skistar fick i december tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Östersund att pumpa upp mer vatten ur Åreälven än tidigare, men domen har överklagats av Länsstyrelsen i Jämtland, skriver Dagens Nyheter.

Farhågorna gäller framför allt att Skistar fått tillstånd att pumpa upp vatten vid lägre flöden än tidigare.

– Just innan vårfloden kommer igång är flödena som lägst och för låga nivåer kan leda till skador på fiskbeståndet. vi ser risker för lekplatser för öring och röding, säger Sara Huss på miljöskyddsenheten på länsstyrelsen.

Överklagandet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

Flera andra skidorter i Jämtland har nyligen fått, eller ansökt om, tillstånd att få ta ut mer vatten för produktion av konstsnö. Även Sälenområdet har nyligen fått tillstånd att öka sitt vattenuttag kraftigt.