Nyheter Sverige

Kor som får antibiotika är klimatbovar

Om kossorna behandlats med antibiotika blir utsläppen av metan från mockorna dubbelt så höga, enligt en ny internationell studie. Arkivbild.
Om kossorna behandlats med antibiotika blir utsläppen av metan från mockorna dubbelt så höga, enligt en ny internationell studie. Arkivbild.

Det är skillnad på kobajs och kobajs. Om kossorna behandlats med antibiotika blir utsläppen av metan från mockorna dubbelt så höga, enligt en ny internationell studie som letts av professor Tomas Roslin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Enligt forskarna, som publicerar sina resultat i Proceedings of the Royal Society, är den troliga förklaringen att antibiotikan – i studien användes tetracyklin som används flitigt i boskapsbesättningar världen över – gynnar metanbildande mikroorganismer i kornas magar.

Metan är en av de mest aggressiva växthusgaserna. Forskarna anser att det nu behövs fler studier som granskar omfattningen av problemet.