Nyheter Världen Sverige

Kränkningar under lupp hos försvaret

Kön, ålder och funktionshinder är faktorer bakom de kränkningar som hundratals anställda inom försvaret upplever. Arkivbild.
Kön, ålder och funktionshinder är faktorer bakom de kränkningar som hundratals anställda inom försvaret upplever. Arkivbild.

Över 1 600 anställda inom försvaret säger i en studie att de upplevt sig kränkta på jobbet.Vanligaste orsaken är ålder. Sedan kommer kön, med slagsida åt kvinnorna.

Samtliga anställda med e-postkonto i Försvarsmakten bjöds in till undersökningen. Även om bara var tredje svarat, och även om den upplevda diskrimineringen minskat, visar de faktiska talen att flera hundratals känner sig kränkta på jobbet.

Närmare 700 av åldersskäl, över 500 på grund av kön och knappt 200 till följd av funktionsnedsättning.

Undersökningen gjordes i slutet av 2015, och dessförinnan 2010. Under åren som gått har andelen som känner sig åldersdiskriminerade minskat medan procenttalen för upplevd kränkning på grund av kön ökat hos både kvinnor och män.

Det stöd som organisationen och kollegorna ger anses har ökat, men uppfattas ändå för svagt, visar studien från Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Även om svarsfrekvensen är låg vet vi att de som blir kränkta är engagerade och svarar. Försvarsmakten jobbar mycket mer med det här än vad vi känner till från andra verksamheter, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan.