Utbildning Nyheter Världen Sverige

Kritik mot skolförslag för nyanlända

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tycker att det är orimligt att ett fåtal skolor tar emot en så stor del av de nyanlända eleverna. Nya regler ska försöka ändra på det. Arkivbild.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tycker att det är orimligt att ett fåtal skolor tar emot en så stor del av de nyanlända eleverna. Nya regler ska försöka ändra på det. Arkivbild.

Nya regler ska underlätta för kommuner och friskolor att ta emot fler nyanlända. Det kan innebära att andra elever inte får gå i skolor närmast hemmet och att förstavalet av skola inte går att tillgodose.Helt fel, anser Liberalerna och Centern.

I dag tar fyra procent av landets skolor emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Det är orimligt, anser utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

En utredning föreslår nu regeländringar som ska ge kommuner större frihet att fördela elever mellan skolor samtidigt som friskolor med kö ska kunna skapa en särskild kvot för nyanlända, som ska kunna gå före kön.

Bussa elever

För kommunernas del blir det möjligt att frångå principen om att elever ska få gå i en skola nära hemmet och föräldrars önskemål om skola.

– De allra flesta kommer även i fortsättningen att komma in på sitt förstaval, säger Gustav Fridolin.

Han tror att de nya reglerna främst kommer att påverka stora kommuner med många skolor och små kommuner som fått ett eller flera asylboenden, där den närmaste skolan inte kan ta emot alla barn. Han tror att föräldrar kommer att ha förståelse för att det är en exceptionell situation nu.

– Jag tror de allra flesta tycker att det är orimligt att vi har regler som i praktiken tvingar kommuner att i allt för hög utsträckning låta alla nyanlända gå i samma förortsskolor, säger Gustav Fridolin, som betonar att grunden ändå är det fria skolvalet,

Allianspartierna står bakom direktiven till utredningen, som är en del av migrationsöverenskommelsen i höstas. Men Liberalerna och Centerpartiet gillar inte resultatet.

Flyttar makt

– Det här är en alldeles för stor inskränkning i det fria skolvalet för att vi ska kunna släppa igenom detta i riksdagen, säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Han anser att förslaget flyttar för mycket makt från föräldrar till politiker. L och C anser att det finns andra verktyg att använda för att nå samma syfte, till exempel bättre information till föräldrar.

Kristdemokraterna och Moderaterna betonar också det fria skolvalet, men anser att det måste balanseras mot skolornas tuffa situation. Nu ska förslaget gå ut på remissrunda. Därefter ska Gustav Fridolin samråda med Alliansen med målet att de nya reglerna ska vara i kraft till terminsstarten i höst.