Nyheter Sverige

Kritiker vill se långsiktiga insatser

Det behövs mer resurser till polisen och satsningar mot sociala problem, menar kritiker till regeringens satsning mot bilbränder. När kommer de förebyggande åtgärderna? undrar forskaren Paulina de los Reyes.

Regeringen får både stöd och kritik för dagens förslag att med fler poliser och åtgärder mot arbetslöshet, försöka motverka segregation och undvika nya vågor av bilbränder.

Polisförbundet konstaterar att det i Sverige just nu är polisbrist och att flytta poliser till utsatta områden innebär att brister uppstår någon annanstans.

"Det duger inte att flytta runt poliser utan det behövs en satsning på fler poliser", säger Anna Nellberg Dennis, 1:e vice ordförande vid Polisförbundet i ett skriftligt uttalande.

Ekonomiska problem

Problemen handlar i grunden om att de som bor i utsatta områden har låga inkomster och överlag finns brister i både enskildas och samhällets resurser, menar forskare. Något bilbränder är ett uttryck för.

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, som undersökt upploppen i Husby för några år sedan, saknade tydligare insatser mot de strukturella problemen i områdena.

– De koncentrerar sig på hur man ska hantera ett symptom och då framförallt med juridiska redskap och polisiär närvaro, säger hon.

Hon menar att problem som fötts ur segregation och ojämlikhet, som exempelvis trångboddhet, inte lyfts och saknar en utvärdering av tidigare insatser.

– Vi hamnar i en situation där politiken bara fokuserar på individer som begår brott men inte på de sociala problem som kan finnas bakom brottsligheten. Tidigare har man tillsatt mer poliser men vi vet inte om det haft effekt, säger hon.

Saknar dialog

Hon saknar också en dialog med de boende i områdena runt problemen.

– De är i högsta grad påverkade. De vet när saker händer och varför. De har kunskap och förslag till lösningar, säger hon.

Det är möjligt att straffskärpning och snabbare lagföring kan bidra till minskade bilbränder men mycket talar för att långsiktigt polisarbete i utsatta områden är mer effektivt, menar Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

– Det har visat sig att människor som bor i utsatta områden är mer brottsutsatta och en förklaring kan vara att det är lägre social kontroll här. I fattiga områden svarar man i högre grad att man inte ingriper om man exempelvis ser någon bryta sig in i grannens bil, säger han.

Större behov

I andra områden lyckas man själva hålla ordning, man vet vilka som är orosstiftare. men här är folk svagare och har större behov av att samhället stöttar, menar han.

– Poliser själva berättar att ju längre tid de funnits på plats desto bättre lär de känna folk i området, vem som är vem, och de får bättre förtroende hos folk och bättre kontroll. Att bara skicka in poliser vid oroligheter, kan däremot gå illa, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset